Θετικό είναι το πρόσημο της αξίας των ελληνικών εξαγωγών ελαιολάδου προς την Ταϊβάν και τη Μογγολία για το 2021, αντιστρέφοντας το κλίμα και τις τάσεις των προηγούμενων ετών.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζει το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Πεκίνου (με αρμοδιότητα και για Μογγολία), υπεύθυνος του οποίου είναι ο κ. Γεώργιος Χατζηπέτρος, οι εξαγωγές ελαιολάδου της Ελλάδας προς την Ταϊβάν αυξήθηκαν κατά 23,02%, ενώ αντίστοιχα οι εξαγωγές ελαιολάδου της χώρας μας προς τη Μογγολία αυξήθηκαν κατά 50,94% συγκριτικά με το 2020.

Ακολουθούν οι σχετικοί πίνακες που καταγράφουν την αξία των εξαγωγών και τη μεταβολή της κατά τα τελευταία έτη:

Πίνακας 1: Αξία εξαγωγών ελληνικού ελαιολάδου προς την Ταϊβάν (σε €)

Αξία εξαγωγών ελληνικού ελαιολάδου προς την Ταϊβάν (σε €) Μερίδιο (%) επί του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών προς την Ταϊβάν
2017 2.560.616 14,27%
2018 2.206.838 14,16%
2019 1.617.965 9,04%
2020 1.589.651 3,11%
2021 1.955.630 8,77%

 

Τα στοιχεία του Πίνακα 1 καταδεικνύουν ότι το 2021 η χώρα μας κατέγραψε υψηλό τριετίας όσον αφορά την αξία εξαγωγών ελαιολάδου προς την Ταϊβάν. Όσον αφορά το μερίδιο επί του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών προς την Ταϊβάν, παρότι οι εξαγωγές ελαιολάδου αυξήθηκαν, το μερίδιό τους είναι μικρότερο από το 2019 (8,77% έναντι 9,04%), δείχνοντας πως και άλλα ελληνικά προϊόντα έχουν ενισχύσει σημαντικά την παρουσία τους στην αγορά της Ταϊβάν.

Πίνακας 2: Μεταβολή της αξίας των εξαγωγών ελληνικού ελαιολάδου στην Ταϊβάν ανά έτος

Μεταβολή (%) αξίας εξαγωγών ελληνικού ελαιολάδου στην Ταϊβάν  σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος
2017
2018 -13,82%
2019 -26,68%
2020 -1,75%
2021 +23,02%

 

Μέσα από τα στοιχεία του Πίνακα 2 επιβεβαιώνεται η ανοδική τάση  που προαναφέραμε, δίνοντάς μας ένα ακόμη δεδομένο, ότι για πρώτη φορά στα τελευταία 4 χρόνια ενισχύθηκε η αξία των εξαγωγών ελληνικού ελαιολάδου προς τη χώρα αυτή. Αξίζει να σημειωθεί πως η πρόοδος αυτή έφερε το ελαιόλαδο στην 3η θέση της σχετικής λίστας, μόνο πίσω από τα φάρμακα και τα μέρη βαρέων οχημάτων.

 

Πίνακας 3: Αξία εξαγωγών ελληνικού ελαιολάδου προς την Μογγολία (σε €)

Αξία εξαγωγών ελληνικού ελαιολάδου στην Μογγολία ανά έτος (σε €) Μερίδιο (%) επί του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών ελαιολάδου προς την Μογγολία
2019 29.304 2,98%
2020 26.791 1,01%
2021 40.439 4,57%

 

Όσον αφορά τις ελληνικές εξαγωγές ελαιολάδου προς την Μογγολία, εκ πρώτη όψεως παρατηρούμε ότι η αγορά αυτή είναι σημαντική μικρότερη από την αντίστοιχη της Ταϊβάν. Παράλληλα, μικρότερο είναι και το μερίδιο που καταλαμβάνει το ελαιόλαδο στις ελληνικές εξαγωγές προς τη χώρα αυτή, καθώς, παρά τη σημαντική του αύξηση κατά το 2021, το μερίδιο του ελαιολάδου δεν ξεπέρασε το 4,57% επί του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών προς την Μογγολία.

Ποσοτικά, οι εξαγωγές αυτές το 2021 ανήλθαν σε 8,4 τόνους ελαιολάδου (προς 4,79 €/κιλό) , ενώ η Ισπανία (58 τόνοι), η Ιταλία (33), η Γερμανία (30) και Τουρκία (21) βρέθηκαν μπροστά από την χώρα μας.

Παρ’ όλα αυτά, το ελαιόλαδο ακόμη βρίσκεται μεταξύ των 10 κορυφαίων σε αξία ελληνικών προϊόντων που εξάγονται στην Μογγολία.

Πίνακας 4: Μεταβολή της αξίας των εξαγωγών ελληνικού ελαιολάδου στην Μογγολία ανά έτος

Μεταβολή (%) αξίας εξαγωγών ελληνικού ελαιολάδου στην Μογγολία σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος
2019
2020 -8,58%
2021 +50,94%

 

Τέλος, μέσα από τον Πίνακα 4 αποτυπώνεται η κατακόρυφη αύξηση της αξίας των ελληνικών εξαγωγών ελαιολάδου προς την Μογγολία, ωστόσο είναι αρκετός ο δρόμος που πρέπει να διανύσει, ώστε να εδραιωθεί στην αγορά της ασιατικής χώρας.

 

Ακολουθούν τα πλήρη κείμενα που δημοσίευσε το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Πεκίνου (με αρμοδιότητα και για τη Μογγολία):

Διμερές Εμπόριο Ελλάδος-Ταϊβάν 2021

Α. Γενικά

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, η αξία των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων στην Ταϊβάν, το 2021, παρουσίασε κάμψη 56,3%, σε σχέση με το 2020 και διαμορφώθηκε σε € 22,3 εκ., έναντι € 51,1 εκ., το προηγούμενο έτος.

Αντίθετα, η αξία των ελληνικών εισαγωγών προϊόντων προέλευσης Ταϊβάν αυξήθηκε κατά 7,1% και διαμορφώθηκε σε € 112,7 εκ., έναντι € 105,2 εκ., το 2020.

Οι ανωτέρω εξελίξεις είχαν ως αποτέλεσμα την μείωση της αξίας του διμερούς εμπορίου Ελλάδος-Ταϊβάν κατά 13,6% (ή κατά € 21,3 εκ.) και την κατά 67,1% (ή κατά € 36,3 εκ.) αύξηση του εμπορικού ελλείμματος της χώρας μας (€ -90,4 εκ.).

Παρατίθεται πίνακας με την πορεία του διμερούς εμπορίου Ελλάδος-Ταϊβάν, κατά την πενταετία 2017-2021:

  2017 2018 2019 2020 2021 Μεταβολή

2018-2017

Μεταβολή

2019-2018

Μεταβολή

2020-2019

Μεταβολή

2021-2020

  εκ. € εκ. € εκ. € εκ. € εκ. € % % % %
Ελληνικές εξαγωγές 17,9 15,6 17,9 51,1 22,3 -13,2 14,8 185,6 -56,3
Ελληνικές εισαγωγές 131,9 123,6 114,0 105,2 112,7 -6,3 -7,8 -7,7 7,1
Όγκος εμπορίου 149,9 139,2 131,9 156,3 135,0 -7,1 -5,3 18,5 -13,6
Εμπορικό έλλειμμα -113,9 -108,0 -96,1 -54,1 -90,4 -5,2 -11,1 -43,7 67,1

Β. Ελληνικές εξαγωγές στην Ταϊβάν.

Όπως προαναφέρθηκε, η αξία των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων παρουσίασε κάμψη 56,3% και διαμορφώθηκε σε € 22,3 εκ. Παρά την κάμψη, η αξία των εξαγωγών παραμένει υψηλότερη από την προ πανδημίας COVID-19 περίοδο.

Όμως, σημειώνεται ότι, σημαντικό ρόλο στην παρατηρούμενη κάμψη (€ 36,3 εκ.) φαίνεται να διαδραματίζει η κάμψη της αξίας των ελληνικών εξαγωγών πετρελαιοειδών (€ 35,1 εκ.). Μάλιστα, αν εξετάσουμε τις ελληνικές εξαγωγές πλην πετρελαιοειδών (HS Code: 2710), διαπιστώνουμε ότι καταγράφεται εντυπωσιακή αύξηση, ύψους 41,8%, σε σχέση με το 2020, όπως άλλωστε διαφαίνεται και από το γεγονός ότι η αξία της συντριπτικής πλειοψηφίας των εξαγόμενων ομάδων προϊόντων καταγράφουν ανοδική πορεία.

Οι ελληνικές εξαγωγές εξακολουθούν να έχουν έντονα συγκεντρωτικό χαρακτήρα, καθώς οι πέντε (5) πρώτες κατηγορίες εξαγόμενων προϊόντων καλύπτουν άνω του 63% του συνόλου. Τούτο σημαίνει ότι, οι ελληνικές εξαγωγές είναι ευάλωτες σε πιέσεις και διακυμάνσεις της ζήτησης των συγκεκριμένων ομάδων προϊόντων.

Ειδικότερα, την πρώτη θέση κατέλαβαν οι εξαγωγές φαρμάκων (HS Code: 3004), η αξία των οποίων υπερδιπλασιάστηκε και διαμορφώθηκε σε € 7,4 εκ. Ακολουθούν οι εξαγωγές μερών βαρέων οχημάτων (HS Code: 8708), η αξία των οποίων αυξήθηκε κατά 6,9% και διαμορφώθηκε σε € 2,0 εκ. Την τρίτη θέση κατέλαβαν οι εξαγωγές ελαιολάδου (HS Code: 1509), η αξία των οποίων αυξήθηκε κατά 23,0% και άγγιξε τα € 2,0 εκ. Ακολούθησαν οι εξαγωγές προϊόντων ομορφιάς & μακιγιάζ (HS Code: 3304), η αξία των οποίων επίσης αυξήθηκε κατά 34,1% και διαμορφώθηκε σε € 1,5 εκ. Τέλος, την πέμπτη θέση των ελληνικών εξαγωγών στην Ταϊβάν κατέλαβαν οι εξαγωγές μαρμάρου (HS Code: 2515), η αξία των οποίων αυξήθηκε κατά 23,7% και άγγιξε τα € 1,3 εκ.

Πλην τούτων, την πρώτη δεκάδα ομάδων ελληνικών προϊόντων που εξήχθησαν στην Ταϊβάν συμπληρώνουν τα ακατέργαστα καπνά (HS Code: 2401), τα πετρελαιοειδή (HS Code: 27010), η αξία των οποίων παρουσίασε, ως προελέχθη, εντυπωσιακή μείωση, σε σχέση με το 2020 (-97,7%), οι ρητίνες (HS Code: 3909), τα ελάσματα & ταινίες από αργίλιο (HS Code: 7606) και οι μηχανικές συσκευές για την διασπορά υγρών ή σκόνης (HS Code: 8424), η αξία των οποίων εκτινάχθηκε στις € 494.404, έναντι μόλις € 23.375, το 2020.

Γ. Ελληνικές εισαγωγές από την Ταϊβάν.

Ως προελέχθη, η αξία των ελληνικών εισαγωγών προϊόντων προέλευσης Ταϊβάν, το 2021, αυξήθηκε κατά 7,1%, σε σχέση με το 2020, μετά από τρία έτη καθοδικής πορείας, και διαμορφώθηκε σε € 112,7 εκ. έναντι € 105,2 εκ. το προηγούμενο έτος.

Στην πρώτη βρέθηκαν οι εισαγωγές μερών βαρέων οχημάτων (HS Code: 8708), η αξία των οποίων σημείωσε αύξηση ύψους 29,9%, σε σχέση με το 2020, και διαμορφώθηκε σε € 8,.0 εκ. Την δεύτερη θέση καταλαμβάνουν και πάλι οι εισαγωγές μοτοσυκλετών (HS Code: 8711), η αξία, όμως, των οποίων μειώθηκε κατά 41,3%, μετά από μια τριετία ανοδικής πορείας, και διαμορφώθηκε σε € 6,3 εκ., έναντι € 10,7 εκ., το 2020. Την τρίτη θέση καταλαμβάνουν οι εισαγωγές τηλεφωνικών συσκευών ενσύρματης τηλεφωνίας (HS Code: 8517), η αξία των οποίων παρουσίασε αύξηση ύψους 26,0% και διαμορφώθηκε σε € 4,9 εκ., έναντι € 3,9 εκ., το 2020. Ακολούθησαν οι εισαγωγές συσκευών φωτισμού & σηματοδότησης (HS Code: 8512), η αξία των οποίων αυξήθηκε κατά 10,6% και διαμορφώθηκε σε € 4,8 εκ., έναντι € 4,4 εκ., το 2020. Τέλος, την πέμπτη θέση κατέλαβαν οι εισαγωγές τεχνουργημάτων από αργίλιο (HS Code: 7616), η αξία των οποίων κατέγραψε αύξηση ύψους 25,0% και διαμορφώθηκε σε € 4,0 εκ., έναντι € 3,2 εκ., το προηγούμενο έτος.

Την πρώτη δεκάδα των ελληνικών εισαγωγών από την Ταϊβάν συμπληρώνουν τα μέρη για μοτοσυκλέτες (HS Code: 8714), τα μαλάκια (HS Code: 0307), τα φάρμακα (HS Code: 3003), τα διαγνωστικά αντιδραστήρια για την ανίχνευση της COVID-19 (HS Code: 3822) και τα πλατέα προϊόντα έλασης από χάλυβα (HS Code: 7219).

Τέλος, σημειώνεται η εντυπωσιακή αύξηση των ελληνικών εισαγωγών πολυκαρβοξυλικών οξέων (HS Code: 2917), η αξία των οποίων αυξήθηκε κατά 1.255,3% και διαμορφώθηκε σε € 1,9 εκ., έναντι μόλις € 138.103, το 2020.

 

Διμερές Εμπόριο Ελλάδος-Μογγολίας 2021

Α. Γενικά

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, η αξία των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων στην Μογγολία, το 2021, παρουσίασε σημαντική κάμψη 66,7%, σε σχέση με το 2020 και διαμορφώθηκε σε € 885.204, έναντι € 2,7 εκ., το προηγούμενο έτος.

Αντίθετα, η αξία των ελληνικών εισαγωγών μογγολικών προϊόντων αυξήθηκε κατά 141,8% και διαμορφώθηκε σε € 7.624, έναντι € 1.215, το 2020.

Οι ανωτέρω εξελίξεις είχαν ως αποτέλεσμα την μείωση της αξίας του διμερούς ελληνο-μογγολικού εμπορίου κατά 66,5% (ή κατά € 1,8 εκ.) και την κατά 66.6% (ή κατά € 1,8 εκ.) μείωση του εμπορικού πλεονάσματος της χώρας μας (€ 877.530).

Παρατίθεται πίνακας με την πορεία του διμερούς εμπορίου Ελλάδος-Ηπειρωτικής Κίνας, κατά την πενταετία 2017-2021:

  2017 2018 2019 2020 2021 Μεταβολή

2018-2017

Μεταβολή

2019-2018

Μεταβολή

2020-2019

Μεταβολή

2021-2020

  % % % %
Ελληνικές εξαγωγές 543.705 856.843 983.984 2.659.504 885.204 57,6 14,8 170,3 -66,7
Ελληνικές εισαγωγές 16.581 3.644 1.336 3.174 7.674 -78,0 -63,3 137,6 141,8
Όγκος εμπορίου 560.286 860.487 985.320 2.662.678 892.878 53,6 14,5 170,1 -66,5
Εμπορικό πλεόνασμα 527.124 853.199 982.648 2.627.761 877.530 61,9 15,2 167,4 -66.6

Β. Ελληνικές εξαγωγές στην Ηπειρωτική Κίνα.

Όπως προαναφέρθηκε, η αξία των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων παρουσίασε κάμψη 66,7%, μετά από μια τετραετία συνεχούς ανάπτυξης, και διαμορφώθηκε σε € 885.204.

Οι ελληνικές εξαγωγές εξακολουθούν να έχουν συγκεντρωτικό χαρακτήρα, καθώς οι πέντε (5) πρώτες κατηγορίες εξαγόμενων προϊόντων συνεχίζουν να καλύπτουν άνω του 71% του συνόλου. Τούτο σημαίνει ότι, οι ελληνικές εξαγωγές είναι ευάλωτες σε πιέσεις και διακυμάνσεις της ζήτησης των συγκεκριμένων ομάδων προϊόντων.

Ειδικότερα, την πρώτη θέση κατέλαβαν οι εξαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων (HS Code: 2710), η αξία των οποίων υπερδιπλασιάσθηκε, σε σχέση με το 2020, και διαμορφώθηκε σε € 282.650. Ακολούθησαν οι εξαγωγές χυμών φρούτων (HS Code: 4901), η αξία των οποίων οι οποίες επανεμφανίζονται στον Πίνακα των ελληνικών εξαγωγών, μετά από διετή απουσία. Την τρίτη θέση κατέλαβαν οι εξαγωγές βιβλίων & φυλλαδίων (HS Code: 8421), η αξία των οποίων, όμως, μειώθηκε κατά 13,7% (€ 64.962, έναντι € 75.253, το 2020), για τρίτο συνεχές έτος. Ακολούθησαν οι εξαγωγές ράβδων & ειδών από αργίλιο (HS Code: 7604), οι οποίες εμφανίζονται για πρώτη φορά στον Πίνακα των ελληνικών εξαγωγών, και οι εξαγωγές ειδών υγιεινής από σίδηρο ή χάλυβα (HS Code: 7324, οι οποίες επίσης εμφανίζονται για πρώτη φορά στον Πίνακα των ελληνικών εξαγωγών.

Πλην τούτων, την πρώτη δεκάδα ομάδων ελληνικών προϊόντων που εξήχθησαν στην Ηπειρωτική Κίνα συμπληρώνουν το ελαιόλαδο (HS Code: 1509), η αξία του οποίου συνεχίζει την ανοδική της πορεία, για τρίτο συνεχές έτος, τα παιχνίδια για παιδιά (HS Code: 9503), τα γλυκά κουταλιού (HS Code: 2007), τα προϊόντα ομορφιάς και μακιγιάζ (HS Code: 3304), η αξία των οποίων συνεχίζει την ανοδική της πορείας, για τρίτο συνεχές έτος, και οι βάτες (HS Code: 5601).

Συγκρατείται, τέλος, η ανάπτυξη των εξαγωγών διατηρημένων καρπών και φρούτων (HS Code: 3006).

Γ. Ελληνικές εισαγωγές από την Μογγολία.

Ως προελέχθη, η αξία των ελληνικών εισαγωγών μογγολικών προϊόντων, το 2021, αυξήθηκε κατά 141,8%, σε σχέση με το 2020 και διαμορφώθηκε σε € 7.674. έναντι € 3.174, το προηγούμενο έτος. Προφανώς, η αξία των ελληνικών εισαγωγών είναι στατιστικώς αμελητέα, ακολουθεί όμως, για καθαρά ενημερωτικούς λόγους, η ανάλυση αυτών.

Επίσης, όπως προκύπτει από τον συνημμένο Πίνακα, οι ελληνικές εισαγωγές μογγολικών προϊόντων χαρακτηρίζονται από διακυμάνσεις, όσον αφορά στην σύνθεσή τους, καθώς μόλις μία (1) εκ των τεσσάρων (4) κατηγοριών προϊόντων εμφανίζει χρονική διάρκεια πέραν των δύο (2) ετών, ενώ οι υπόλοιπες τρεις (3) εμφανίζονται για πρώτη φορά, στον Πίνακα των ελληνικών εισαγωγών (βλ. επόμενη παράγραφο).

Την πρώτη θέση κατέλαβαν οι εισαγωγές πλεκτών πουλόβερ & ζακετών (HS Code: 6110), η αξία των οποίων σχεδόν τετραπλασιάσθηκε, σε σχέση με το 2020, και διαμορφώθηκε σε € 4.738, έναντι € 1.215, το προηγούμενο έτος, με συνέπεια να καλύπτει το 61,7% της συνολικής αξίας των ελληνικών εισαγωγών. Οι υπόλοιπες τρεις ομάδες προϊόντων, ήτοι τα είδη επίπλωσης από υφαντουργικά προϊόντα (HS Code: 6304), τα γυναικεία κοστούμια (HS Code: 6204) και τα καλύμματα από υφαντουργικά προϊόντα (HS Code: 6301), παρουσιάζονται για πρώτη φορά στον Πίνακα των ελληνικών εισαγωγών μογγολικών προϊόντων.

 

The post Ενισχυμένες οι ελληνικές εξαγωγές ελαιολάδου προς Ταϊβάν και Μογγολία για το 2021 appeared first on olivenews.gr.

Προσθήκη νέου σχολίου

ΦΑΣΑ