Εκπαίδευση ελαιοπαραγωγών της ΟΕΦ Α.Σ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ "Η ΕΝΩΣΗ"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τρίτη συνεχόμενη χρονιά και η εταιρεία γεωπονικών υπηρεσιών AGRON A.E. συνέχισε τον κύκλο των εκπαιδευτικών σεμιναρίων τα οποία πραγματοποίησε σε ελαιοπαραγωγούς μέλη της Οργάνωσης Παραγωγών του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πολυγύρου ¨Η ΕΝΩΣΗ¨.

Πρόκειται για μια δραστηριότητα η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο επιδοτούμενου προγράμματος για Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ) και στόχο είχε την ενημέρωση αλλά και ουσιαστική κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας.

Ελαιοπαραγωγοί από την ευρύτερη περιοχή του Πολυγύρου την Τρίτη 20 Μαρτίου συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα εκδηλώσεων του συνεταιρισμού, για να συζητήσουν για θέματα τα οποία τους απασχολούν και έχουν να κάνουν με την διαχείριση των εδαφών τους και την διάβρωση αυτών. Απαντήσεις σε πολλά από τα ερωτήματα που αφορούν τα συγκεκριμένα θέματα προσπάθησε να δώσει ο Γαλάτουλας Ιωάννης, γεωπόνος με  πολυετή εμπειρία πεδίου.

 

Κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης, οι παραγωγοί έλαβαν πρακτικές συμβουλές για την διατήρηση αλλά και την βελτίωση και αύξηση της γονιμότητας του εδάφους για την αποφυγή της διάβρωσης. Παράλληλα ενημερώθηκαν για τα διάφορα συστήματα διαχείρισης, όπως η ακαλλιέργεια , η χημικήζιζανιοκτονία, η μηχανική καλλιέργεια, η χορτοκοπή, η φυτοκάλυψη αλλά και το μικτό σύστημα το οποίο συνδυάζει συνιστώσες των ανωτέρω και αναλύθηκαν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτών. Επιπρόσθετα μέσω της παρουσίασης παρουσιάστηκαν τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή εδαφοβελτιωτικών που έχουν εφαρμοστεί σε ελαιοτεμάχια. Καθόλη την διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δόθηκε η δυνατότητα στους παραγωγούς να θέσουν τα ερωτήματα και να λάβουν χρηστικές απαντήσεις σχετικά σε λανθασμένες πρακτικές τις οποίες συχνά ακολουθούσαν. Παράλληλα διανεμήθηκε και το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο ήταν αναλυτικό. Στόχος του σεμιναρίου ήταν να γίνει κατανοητό από όλους τους συμμετέχοντες ότι κάθε καλλιεργητική πρακτική λανθασμένη ή ορθή, μπορεί και έχει άμεση συνέπεια στην αειφορία του περιβάλλοντος αλλά και στην εξοικονόμηση σημαντικών οικονομικών πόρων για τους ίδιους.

Η εταιρεία AGRON ΑΕ αλλά και σύσσωμη η Διοίκηση του Συνεταιρισμού, δεσμεύτηκαν στην πραγματοποίηση αντίστοιχων δράσεων και τα επόμενα έτη, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη επιτυχία αυτών καθώς και το ζωηρό ενδιαφέρον των παραγωγών μελών τους.