Η Οργάνωση Παραγωγών (Ο.Π.) - Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Πολυγύρου Α.Σ. αποτελεί μία πρωτοβουλία των ελαιοπαραγωγών του Συνεταιρισμού.

Ο Α.Σ. Πολυγύρου Χαλκιδικής διαθέτει εγκαταστάσεις συγκέντρωσης και επεξεργασίας βρώσιμων ελιών Χαλκιδικής, δυναμικότητας  2.000 τόνων, στην περιοχή Γερακινή Πολυγύρου. Τις εγκαταστάσεις αυτές τις έχει θέσει στη διάθεση της Ο.Π. για να εξυπηρετηθούν οι στόχοι αυτής.

Αναγνωρισμένη από το Υπ.Α.Α.Τ. ως Οργάνωση Ελαιουργικού Φορέα (Ο.Ε.Φ.), η Ο.Π. έχει αναλάβει με Ιδίους, Εθνικούς και Eνωσιακούς πόρους,  την ενεργή παρέμβαση της σε θέματα που αφορούν τόσο στο περιβάλλον όσο και στην βελτίωση της ποιότητας.

Βασικός στόχος των παρεμβάσεων είναι η ουσιαστική στήριξη των ελαιοπαραγωγών μελών της, η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την ελαιοκαλλιέργεια, η αναβάθμιση της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος καθώς και η ασφάλεια του τελικού καταναλωτή μέσω υιοθέτησης σύγχρονων συστημάτων ποιότητας και ιχνηλασιμότητας

Περισσότερα...

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Ο συνεταιρισμός σήμερα αριθμεί 112 μέλη και είναι ένα λαμπρό παράδειγμα άριστης συνεργασίας, οργάνωσης και συλλογικής προσπάθειας για ανάπτυξη και βελτίωση των παραγωγικών και εμπορικών διαδικασιών.

Περισσότερα

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ

Ο συνεταιρισμός σήμερα αριθμεί 112 μέλη και είναι ένα λαμπρό παράδειγμα άριστης συνεργασίας, οργάνωσης και συλλογικής προσπάθειας για ανάπτυξη και βελτίωση των παραγωγικών και εμπορικών διαδικασιών.

Περισσότερα

ΟΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΣ

Ο συνεταιρισμός σήμερα αριθμεί 112 μέλη και είναι ένα λαμπρό παράδειγμα άριστης συνεργασίας, οργάνωσης και συλλογικής προσπάθειας για ανάπτυξη και βελτίωση των παραγωγικών και εμπορικών διαδικασιών.

Περισσότερα

ΦΑΣΑ